امکانات و تجهیزات

phtotn s3d

پرینتر سه بعدی

Anycubic Photon S

تکنولوژی پرینت
LCD-based SLA

سایز ساخت
165*65*165 میلیمتر

 

siza3L-6FilXc8s1-transformed

 پرینتر سه بعدی

سی زان 3L

تکنولوژی پرینت
FDM

سایز ساخت
20 * ۲۰ * 40 سانتیمتر

sizan3n_1-transformed

پرینتر سه بعدی
سی زان 3 

تکنولوژی پرینت
FDM

سایز ساخت
۲۰ * ۲۰ * ۲۰ سانتیمتر

پرینتر سه بعدی

سی زان 3n

تکنولوژی پرینت
FFF

سایز ساخت
۲0۰ * ۲0۰ * 250 میلیمتر

کوره سفالگری

کوره سفالیگری
کوره استوانه لیتری
موارد استفاده
پخت سفال، سرامیک، زیر لعابی، نقاشی روی چینی
وزن کوره
بسته به لیتراژ، از 50 الی 100 کیلوگرم